Gmina Subkowy

Fundusz Sołecki

12 lipca 2019

W ramach realizacji z funduszy sołeckich przedsięwzięć zaplanowanych na 2019 rok wykonano:

  1. Na boisku w Radostowie trybuny dla kibiców. Trybuna dla 80 kibiców została wykonana z tworzyw lekkich na stelażu stalowym cynkowanym ogniowo z podestami kratowymi typu VEMA. Krzesła w kolorze żółtym i zielonym wykonano ze stabilizowanego tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne. Trybuna jest dwurzędowa i została zamontowana na nieutwardzonym placu. Koszt dostawy i montażu wyniósł 25 150,00 zł.
  2. Dokumentację dla zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni ul. Ks. Szylickiego w miejscowości Subkowy, działka nr 331/39, obręb Subkowy 0005, gmina Subkowy”. Dokumentacja zawiera opis techniczny z częścią rysunkową, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Na jej podstawie dokonano administracyjnego zgłoszenia budowy umożliwiając tym samym realizację w kolejnych latach zadania w wyniku którego ulica otrzyma utwardzoną nawierzchnię z betonu asfaltowego.
  3. Przetarg na wybór Wykonawcy przebudowy drogi gminnej nr 216017G w części ul. Spacerowej w Subkowach. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty ale wszyscy składający ofertę zobowiązywali się do wykonania robót w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy.
  4. Wiatę przystankową przy ul. Tczewskiej w m. Mała Słońca. Koszt dostawy i montażu wyniósł 3 690 zł.
  5. Przebudowę nawierzchni ul. Polnej w m. Brzuśce. Nawierzchnie wykonano z kruszywa łamanego. Zakres robót obejmował: profilowanie drogi, dostawę i rozkładanie kruszywa, profilowanie rozłożonego kruszywa i wałowanie drogi na odcinku 720 mb. Wartość wykonanych robót wynosiła 61 009,21 zł.
  6. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę trzech lamp hybrydowych w granicach działek 109, 117 i 185 w m. Rybaki. Koszt opracowania – 3 500 zł.
  7. Przetarg na realizacje prac remontowych na drogach: ul. Jana Pawła II w m. Narkowy, ul. Zduńskiej w m. Waćmierz , ul. Tczewska do bud. 19, 21 w m. Gorzędziej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-12
Data publikacji:2019-07-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:1983