Gmina Subkowy

Edukacja ekologiczna

Artykuły

Co to są odpady komunalne?

18 października 2018

Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Innymi słowy: odpady związane z działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Do podstawowych składników odpadów komunalnych należą: substancje organiczne, papiery, różnego rodzaju plastiki, metale, stara garderoba i buty, meble, pozostałości kosmetyków, środki czystości, lekarstwa itp. (za: www.ekologia.pl).

Jak segregować odpady?

27 marca 2019
Przejdź do - Jak segregować odpady?

W dołączonej tabelce pokazujemy, do jakiego worka lub pojemnika powinny trafiać odpady komunalne

Jakie odpady zbierane są w czasie zbiórki ulicznej?

27 marca 2019

Podczas zbiórki uliczne można oddawać odpady wielkogabarytowe, do których zaliczamy, np. stoły, szafy, łóżka, krzesła, fotele domowe, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki, kabiny prysznicowe z tworzywa sztucznego, zlewy kuchenne (metalowe), pozbawione części szklanych drzwi i okna domowe, opony małe, czyli od samochodów osobowych, rowerów, motorowerów.

Do odpadów wielogabarytowych nie zalicza się odpadów remontowych (gruzu, płyt kartonowo-gipsowych, styropianu, paneli, itp.), pokryć dachowych, brodzików, toalet i zlewów łazienkowych, palet, części samochodowych (także foteli, szyb, półek, zderzaków i innych części plastikowych oraz metalowych), banerów reklamowych, folii rolniczej, opon rolniczych, od pojazdów dostawczych i innych przekraczających rozmiary opon od samochodów osobowych.

Podczas zbiórki ulicznej oprócz ww. odpadów wielkogabarytowych, zbierane są elektroodpady, czyli domowy sprzęt AGD i RTV, komputery, narzędzie elektryczne, zabawki i sprzęt rekreacyjny. Odpad taki musi być kompletny – do elektroodpadu nie zalicza się, np. obudowy lodówki, a tylko lodówkę wyposażoną w sprężarkę i instalację chłodzącą.

Niezbierane są odpady remontowe (gruz, płyty kartonowo-gipsowe, styropian, panele, itp.), pokrycia dachowe, brodziki, toalety i zlewy łazienkowe, palety, części samochodowe (także fotele, szyby, półki, zderzaki), folia rolnicza, opony rolnicze, od pojazdów dostawczych i innych przekraczających rozmiary opon od samochodów osobowych; rury; odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?

18 października 2018

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy, np. stoły, szafy, łóżka, krzesła, fotele domowe, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki, kabiny prysznicowe z tworzywa sztucznego, zlewy kuchenne (metalowe), pozbawione części szklanych drzwi i okna domowe, opony małe, czyli od samochodów osobowych, rowerów, motorowerów.

Do odpadów wielogabarytowych nie zalicza się odpadów remontowych (gruzu, płyt kartonowo-gipsowych, styropianu, paneli, itp.), pokryć dachowych, brodzików, toalet i zlewów łazienkowych, palet, części samochodowych (także foteli, szyb, półek, zderzaków i innych części plastikowych oraz metalowych), banerów reklamowych, folii rolniczej, opon rolniczych, od pojazdów dostawczych i innych przekraczających rozmiary opon od samochodów osobowych.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami, zużytymi bateriami i świetlówkami?

27 marca 2019
Przejdź do - Co zrobić z przeterminowanymi lekami, zużytymi bateriami i świetlówkami?

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnego pojemnika ustawionego w Punkcie Aptecznym.

Pojemnik przeznaczony jest na pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, strzykawek i termometrów.

Przypominamy, że przedterminowych leków nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane, ani pozbywać się w innym sposób, np. spłukując w toalecie.

 

Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnego pojemnika ustawionego na parterze Urzędu Gminy w Subkowach oraz w sklepie spożywczym w Gorzędzieju.

Zebrane baterie są przekazywane do Zespołu Szkół w Subkowach na cele związane z programem "Zbieraj baterie".

 

Świetlówki należy wrzucać do specjalnego pojemnika ustawionego na parterze Urzędu Gminy w Subkowach oraz w sklepie spożywczym.

Kto odbiera odpady i gdzie one trafiają?

18 października 2018

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK-u odbiera Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud z Gdyni (telefon do oddziału w Tczewie: 58 531 34 87).

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierają przedsiębiorstwa wpisane do gminnego rejestru działalności regulowanej. Właściciele nieruchomości zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów. Z aktualną listą przedsiębiorców można zapoznać się na stronie internetowej gminy (zakładka „Przedsiębiorcy odbierający odpady”).

Wszystkie odpady zebrane z terenu gminy Subkowy trafiają do właściwej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przy ul. Rokickiej 5a, gdzie odpady poddawane są dalszym procesom przetwarzania w celu uzyskania surowca do segregacji, recyklingu lub ponownego wykorzystania.

Zachęcamy odbycia wirtualnego spaceru po Zakładzie oraz obejrzenia filmu pokazujący jego pracę.

Poziomy recyklingu odpadów

18 października 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412) gminy były zobowiązane do osiągnięcia odpowiednich wskaźników.

Gmina Subkowy w 2018 roku osiągnęła poziom:

  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 43% (wymagany: niemniej 30%);
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (wymagany: niemniej 50%);
  • Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 19% (wymagany: nie wyższy niż 40%).

Ze sprawozdaniami z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz analizami stanu gospodarki odpadami komunalnymi za poszczególne lata można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-18
Data publikacji:2015-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:33256