II tura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2020

Wójt Gminy Subkowy informuje, że w 2020 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugiej turze:

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek, w zależności od miejsca położenia gruntów  rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do      31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą chów lub hodowlę bydła do wniosku               wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, należy dołączyć  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej           z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych            w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy       z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 ze zm.).

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-03
Data publikacji:2020-08-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:812