Przypominamy - 1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Wyniki tego spisu są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 •     Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 •     Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

 
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”


Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

 W przypadku braku dostępu do internetu w gospodarstwie domowym, jest możliwość spisania się w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach. Od 1 września w Urzędzie Gminy w Subkowach ul. Józefa Wybickiego 19 A (58 5368501) po wcześniejszym umówieniu, będzie udostępnione stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu obowiązuje zasłanianie ust i nos oraz dezynfekcja rąk.

 Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).
 
Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 •     Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 •     Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 •     Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 •     Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

 
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 •     osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 •     osób prawnych;
 •     jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.


Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 •     Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 •     Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

 

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:  spisrolny.gov.pl

Aby spisać się szybko i wygodnie przygotuj wcześniej:

 • numer gospodarstwa rolnego OdBR (otrzymasz go w liście od Prezesa GUS),
 • numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się),
 • informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.
   

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon. (Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020!

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spis rolny

  Spis rolny

 • Powiększ zdjęcie Spis rolny

  Spis rolny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-28
Data publikacji:2020-08-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:480