Zrzuty ścieków do rzeki Wisły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2020

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą  awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m.st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do rzeki Wisły informuje, że obecnie codziennie pobierane będą próbki wody w 4 miejscach: w Białej Górze, Kiezmarku, Świbnie oraz na Zatoce Gdańskiej (stały punkt monitoringowy OM3 umiejscowiony na północny wschód od ujścia Wisły).

Informacje na temat stanu wód Wisły w województwie pomorskim będą podawane na bieżąco na stronie WIOŚ w Gdańsku.

Pracownicy WIOŚ w Gdańsku utrzymują stały kontakt z WIOŚ w Warszawie, WIOŚ w Bydgoszczy oraz Inspekcją Sanitarną, IMGW, PGW Wody Polskie, Urzędem Morskim. Na bieżąco wymieniane są informacje i ustalane działania w porozumieniu innymi organami.

Jednocześnie Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega wszystkich użytkowników wody z rzeki Wisły: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem, spowodowanym awarią kolektorów przesyłowych w Warszawie. Do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apeluję, aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.

Źródło:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:474