Zebranie wiejskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2020

Sołtys wsi Subkowy zaprasza wszystkich uprawnionych mieszkańców sołectwa Subkowy do udziału w zebraniu wiejskim.

Zebranie odbędzie się dnia 29 września 2020 r. tj. wtorek o godz. 19.00 w świetlicy Zespołu Szkół w Subkowach (budynek byłego gimnazjum).

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego quorum tj. udziału co najmniej 165 uprawnionych mieszkańców, wówczas za zgodą co najmniej 3/4 zgromadzonych może być zebranie wiejskie przeprowadzone pomimo braku wymaganego quorum.

Jednak wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego może zostać uchwalony przy obecności najmniej 40 uprawnionych mieszkańców.

 

Proponuje się następujący porządek obrad :

1. Stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2. Fundusz sołecki na 2021 rok:

a) propozycje sołtysa i rady sołeckiej do podziału funduszu sołeckiego,

b) propozycje mieszkańców,

c) dyskusja,

d) uchwalenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                              Zaopiniowano:

                      Sołtys Rafał Cichocki                           Przewodniczący Rady Sołeckiej Zbigniew Jończyk

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:2176