Jesteś tutaj: Start / O gminie / Sołectwa / Waćmierz

Waćmierz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

SOŁTYS
Józef GurbowiczRADA SOŁECKA
1. Ryszard Małodziński– Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Alicja Brzozowska
3. Barbara Kohlandt


O SOŁECTWIE
Sołectwo Waćmierz leży w północno – zachodniej części gminy przy drodze powiatowej Waćmierek – Waćmierz – Brzuśce. Dzięki sieci dróg gminnych Waćmierz, posiada połączenie komunikacyjne z drogami krajowymi Nr 91 i Nr 22.
 
Charakterystycznym elementem krajobrazu sołectwa jest występowanie w jego południowo zachodniej części obszarów leśnych, należących do Polskich Lasów Państwowych, będących w administrowaniu Nadleśnictwa Starogard Gdański. Przez niewielki obszar tych terenów, na odcinku 1300 metrów, przebiega nitka Autostrady Bursztynowej A1.

Przez teren sołectwa przebiega pieszy „Szlak Ziemi Tczewskiej im. R. Klima” (zielony), który liczy 80 km. Szlak rozpoczyna się w Tczewie i biegnie przez cały powiat tczewski aż do miejscowości Opalenie.

Sołectwo Waćmierz nie posiada obiektów, które można było by zaliczyć do zabytków kultury materialnej. Na terenie Waćmierza znajduje się jednak zapisane w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 25/A, stanowisko archeologiczne grodziska wczesnośredniowiecznego.

Ponadto, obiektem, mogącym stanowić swego rodzaju element zasobów materialnych kultury wsi jest tzw. „Boża Męka” z figurą Matki Boskiej, która co prawda powstała w 2000 roku, jednak ze względów na wbudowanie w nią wcześniejszego, przedwojennego jeszcze elementu kultu mieszkańców wsi - figury Chrystusa ukrzyżowanego - stanowi ona swojską wartość historyczną i zabytkową.

Sołectwo Waćmierz zamieszkuje ok. 260 osób. Stanowi to blisko 6% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy. Z pośród grupy wiekowej od 18 do 65 lat, zdecydowaną większość stanowią ludzie młodzi oraz osoby w wieku średnimi.

W Waćmierzu znajduje się oddział Przedsiębiorstwa „FREGATA” S. A, który zajmuje się produkcją środków chemicznych z zakresu: chemii gospodarczej, środków gryzoniobójczych, środków do higieny sanitarnej oraz środków ochrony roślin.

Od 2005 r. w Waćmierzu działa Koło Gospodyń Wiejskich, które stara się zaktywizować i zintegrować całą społeczność lokalną.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7180