Jesteś tutaj: Start / O gminie / Sołectwa / Subkowy

Subkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

SOŁTYS
Rafał Cichocki


RADA SOŁECKA

1. Zbigniew Jończyk – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Małgorzata Gądek
3. Katarzyna Szupryczyńska


HISTORA

O bogatych, sięgających wielu wieków wstecz historycznych losach tego terenu świadczą w szczególności wyniki prowadzonych prac archeologicznych, istniejące źródła materialne i pisane oraz legendy i podania.

Nazwa miejscowości w tej formie obowiązuje od XVIII wieku. Wcześniej mawiano na wieś Sobków, Schobków, Szobków i Sobkowy. Nazwa Subkowo wymieniona jest w dokumencie z 1675 roku. Wywodzi się ona od założyciela lub właściciela wsi Sobka, Subisława lub Subiesława, księcia pomorskiego, fundatora klasztoru oliwskiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości podają dokumenty z roku 1282. Wówczas ziemiami władał rycerz Michał, który otrzymał je od księcia pomorskiego Mściwoja II. Kiedy rycerz Michał zdradził jednak swego księcia na rzecz margrabiów brandenburskich - Ziemia Subkowska została podarowana stolicy biskupiej we Włocławku.
W 1290 r. biskup Wisław uzyskuje dla wsi prawo chełmińskie. Lokacja następuje w 1301 r. Z tegoż roku pochodzi również dokument, w którym wzmiankuje się o kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

W latach 1323 - 1366 w Subkowach wzniesiony zostaje pałac z kaplicą, który przez długi czas pełni rolę drugiej rezydencji biskupiej.

W czasie trwania Wielkiej Wojny z Zakonem w 1410 roku, biskup Jan przyjmował w Subkowach pełnomocnika gdańskiego Konrada Letzkana, namawiając go do złożenia hołdu przez miasto królowi polskiemu i przyłączenia się do wojny. Tak też się stało, gdyż jeszcze w tym samym roku gdańszczanie zasilili wojska oblegające Malbork. W 1626 r. podczas pierwszej wojny szwedzkiej gości tu król Zygmunt III Waza wraz ze swym orszakiem.

W 1807 roku w Subkowach przebywał, ranny w walkach o Tczew z wojskami pruskimi, Henryk Dąbrowski.


POŁOŻENIE

Sołectwo Subkowy, położone jest przy głównych arteriach komunikacyjnych makroregionu pomorskiego: drodze krajowej nr 91 Północ – Południe, magistrali kolejowej Śląsk – Porty i nieopodal trasy Berlin – Królewiec. 40 km dzieli Subkowy od Trójmiasta w kierunku północnym, a 5 km w kierunku wschodnim od rzeki Wisły. Przez sołectwo przepływa rzeczka Drybok – prawy dopływ Wisły.

Z Subków wszędzie blisko: 40 km do Trójmiasta, 12 km do autostrady A1 (Swarożyn), 25 km do Stargardu Gdańskiego, 20 km do Malborka i Gniewa, 11 km do Tczewa, który jest siedzibą starostwa powiatowego oraz 10 km do Pelplina.


WARTO ZOBACZYĆ

W Subkowach można zobaczyć malowniczo położony na wzgórzu, gotycki kościół pw. św.  Stanisława Biskupa i  Męczennika należący do Parafii Rzymskokatolickiej w Subkowach. Widać go  już z daleka jadąc od  strony Tczewa w kierunku Łodzi. Jego budowę rozpoczęto w XIII w. a zakończono w XV w. Prawdopodobnie  fundatorem świątyni był biskup włocławski Maciej.  Długość kościoła (bez wieży) wynosi 28,6 m, szerokość 8,9 m zaś wysokość w nawie 10 m a w prezbiterium 8,5 m. Prezbiterium ze sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim. Barokowe wyposażenie wnętrz pochodzi z I poł. XVIII w.  Na uwagę zasługują piękne snycerskiej roboty ołtarze. Poddane konserwacji w ostatnim czasie dwu kondygnacyjne ołtarze  przy łuku tęczowym,  z kurdybanowymi antependiami: św. Michała Archanioła  i św. Rocha  - pochodzą z 1728 r. Ołtarz główny fundacji biskupa Szembeka pochodzi z roku 1700. Na zewnętrznej ścianie południowej znajduje się zegar słoneczny z 1675 r. 


W budynku Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi obejrzeć można piwnice pałacu biskupów kujawskich z XIV w. Tu też znajduje się izba pamięci, w której zgromadzono pamiątki związane z historią Subków, miejscowej szkoły oraz przedmioty użytkowe pamiętające odległe czasy. 

SUBKOWY JAKO CENTRUM INSTYTUCJONALNE GMINY

Subkowy zamieszkuje ok. 2070 osób, stanowiących ok. 38% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy. To najliczniejsze w gminie zasiedlenie wynika głównie z historycznej tradycji osiedleńczej, skupiającej się wokół głównych szlaków komunikacyjnych oraz związanych z tym ułatwionym dostępem do lokalnych i ponad lokalnych obiektów funkcjonalno – usługowych.

 

Miejscowość pełni główną rolę usługową oraz stanowi centralną bazę kulturalno – oświatową, handlową, komunikacyjną i rekreacyjno – sportową dla pozostałych mieszkańców gminy.

W Subkowach mieści się siedziba lokalnych władz samorządowych – Urząd Gminy.

 
Bazę edukacyjną sołectwa stanowi Zespół Szkół w Subkowach (w jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa,Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe). Edukacja szkolna w Subkowach tworzy jedno z silniejszych ogniw samorządowych gminy. Inicjowaniem i organizowaniem działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej i towarzyskiej na terenie gminy zajmuje się Dom Kultury, który ma swoją siedzibę w Subkowach.


Gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Subkowach. W bibliotece czytelnia internetowa, która powstała dzięki programowi IKONKA.


Ponadto w sołectwie swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Ochotnicza Straż Pożarna w Subkowach, która jest wiodącą jednostką w gminie i należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” z siedzibą w Subkowach realizuje gminną opiekę zdrowotną. Przy Ośrodku Zdrowia funkcjonuje Punkt Apteczny.

W Subkowach swoją siedzibę mają również Posterunek Policji, Urząd Pocztowy oraz Bank Spółdzielczy.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7474