Inwestycje kanalizacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2018

 

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” z Jaranowa rozpoczęła roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach. Zakres robót obejmuje budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm o długości 135 mb,

  • przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm o długości 39,00 mb,

  • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE fi 90 mm o długości 1712 mb,

  • przepompowni ścieków w zbiorniku PEHD fi 1000 z dwoma pompami wraz z szafką energetyczną (zasilająco – sterowniczą), włazem żeliwnym D 400 oraz zasilaniem i monitoringiem - 1 szt. Wyposażenie przepompowni w ogrodzenie panelowe, utwardzenie jej terenu kostką betonową, oraz wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni z kostki betonowej (215 m2),

oraz:

  • likwidację istniejącego zbiornika Imhoffa,

  • roboty przy nawierzchniach drogowych związane z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego,

  • usunięcie ziemi urodzajnej z ponownym rozścieleniem,

  • uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie z obsiewem traw).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-23
Data publikacji:2018-11-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:2809