Gmina Subkowy

ABC o azbeście

Artykuły

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

23 czerwca 2020

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do Urzędu Gminy w Subkowach wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 86,168 Mg płyt falistych azbestowych z 36 nieruchomości, z czego 23,180 Mg płyt, zgodnie z wnioskami, zakwalifikowane zostało do demontażu z budynków. Nabór wniosków odbywał się w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2019”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Umowa podpisana - usuwanie azbestu

25 listopada 2019

W dniu 05 listopada 2019 r. Wójt Gminy Subkowy, podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku na dotację w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy. Kwota dotacji wynosi do 32.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy).

Zadanie dotyczy wniosków złożonych przez mieszkańców gminy w lipcu br. w ramach ogłoszonego konkursu. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do 30.06.2020 r. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny to unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie około 86 Mg.

Azbest - nabór wniosków

1 lipca 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

Zadania objęte wnioskiem realizowane będą w 2020 r. i obejmować będą prace polegające na:

1) demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,

2) transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (dotyczy płyt zdemontowanych i składowanych na działce).

Czytaj więcej o: Azbest - nabór wniosków

Wniosek o dofinansowanie 2017

6 marca 2017

Wniosek o dofinansowanie 2017.

Azbest i jego szkodliwość.

1 lipca 2016

Azbest, to włókniste minerały krzemianowe występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania czynników chemicznych i fizycznych. Staje się on zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie, itp.) wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej o: Azbest i jego szkodliwość.

Eternit – co to takiego?

1 lipca 2016

To nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe - elewacyjne i dachowe - oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości.

Czytaj więcej o: Eternit – co to takiego?

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032

1 lipca 2016

 W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”, który powstał w wyniku: przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997 r., Nr 38, poz. 373), w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy, uznania za konieczne oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec. Realizacja „Programu…” została zaplanowana do roku 2032, głównie z uwagi na wieloletnią trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie (minimum 30 lat), dużą ilość tych wyrobów oraz wysokie koszty ich usuwania.

 http://www.mg.gov.pl/files/upload/8380/POKA.pdf

Przydatne linki:

1 lipca 2016

„Azbestowe archiwum”

1 lipca 2016

2009 r. - Uchwałą Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r. przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Subkowy na lata 2009-2032.

 http://bip.subkowy.pl/Article/id,378.html

Czytaj więcej o: „Azbestowe archiwum”

Punkt informacyjny – usuwanie azbestu

18 października 2016

W urzędzie (pok. nr 12, I piętro) został utworzony punkt informacyjny, gdzie można uzyskać informacje w zakresie:
1. szkodliwości azbestu,
2. zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
3. możliwościach i zasadach uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W powyższym punkcie informacyjnym przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Zasady udzielania dotacji

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Informacji udziela Adam Sobieraj – inspektor ds. ochrony środowiska.
nr tel. 58 536 85 81 (wew. 51)
e-mail: asobieraj@subkowy.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-01
Data publikacji:2016-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13217