„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2016

 W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”, który powstał w wyniku: przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997 r., Nr 38, poz. 373), w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy, uznania za konieczne oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec. Realizacja „Programu…” została zaplanowana do roku 2032, głównie z uwagi na wieloletnią trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie (minimum 30 lat), dużą ilość tych wyrobów oraz wysokie koszty ich usuwania.

 http://www.mg.gov.pl/files/upload/8380/POKA.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-01
Data publikacji:2016-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5244