Umowa podpisana - usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2019

W dniu 05 listopada 2019 r. Wójt Gminy Subkowy, podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku na dotację w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy. Kwota dotacji wynosi do 32.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy).

Zadanie dotyczy wniosków złożonych przez mieszkańców gminy w lipcu br. w ramach ogłoszonego konkursu. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do 30.06.2020 r. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny to unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie około 86 Mg.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-25
Data publikacji:2019-11-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:1776