Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2020

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, do Urzędu Gminy w Subkowach wpłynęło zapotrzebowanie na utylizację 86,168 Mg płyt falistych azbestowych z 36 nieruchomości, z czego 23,180 Mg płyt, zgodnie z wnioskami, zakwalifikowane zostało do demontażu z budynków. Nabór wniosków odbywał się w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2019”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ostatecznie zadanie obejmowało:

1) demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 24,95 Mg, stanowiących pokrycia dachowe budynków, na terenie 10 nieruchomości z terenu gminy Subkowy;

2) transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie płyt azbestowych o łącznej masie 60,003 Mg, stanowiących pokrycia dachowe budynków, na terenie 26 nieruchomościach z terenie gminy Subkowy.

Zadanie realizowane było przez Gminę Subkowy na warunkach dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło demontażu, transportu i unieszkodliwiania 5962 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych (84,980 Mg). Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 38132,20 zł. z czego 5492,70 zł kosztów to udział środków własnych pochodzących z budżetu gminy Subkowy, natomiast pozostałe 32639,50 zł kosztów zrealizowanego zadania pochodzi ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-23
Data publikacji:2020-06-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:1213