Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Subkowach

19 lipca 2018
Przejdź do - Przebudowa ul. Gen. Wł. Sikorskiego  w Subkowach

Wykonawca robót – TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka z Morzeszczyna przystąpił do wykonania prac końcowych przebudowy nawierzchni ulicy. Przebudowa polega na wymianie nawierzchni i mikroniwelacji terenu. Zakresem robót objęty jest odcinek o długości 392 m. W pasie drogowym  na szerokości 5m powstaje nawierzchnia bitumiczna. Wzdłuż pasa jezdnego ułożony został chodnik z kostki betonowej. Z kostki wykonano również wjazdy na posesje. Zjazdy na tereny upraw rolniczych wykonano z kruszywa łamanego. Wzdłuż ulicy zamontowano 14 opraw oświetlenia terenu.

Remont ul. Wiślanej w Małej Słońcy

19 lipca 2018
Przejdź do - Remont ul. Wiślanej w Małej Słońcy

Zakończył się remont części ul. Wiślanej w miejscowości Mała Słońca. Jezdnia na odcinku o długości 100 m i szerokości ok. 4,5 m została wykonana jako bitumiczna. Wzdłuż wyremontowanego pasa jezdnego wykonano nowy chodnik z kostki betonowej. Szerokość chodnika 1,25 m.

 

Przystanek PKP w Subkowach

19 lipca 2018
Przejdź do - Przystanek PKP w Subkowach

Zakończone zostały roboty budowlane przy budowie przystanku osobowego „Subkowy Centrum” dla pasażerów, którzy będą się udawali w kierunku Gdańska. W obszarze placu peronu zamontowano ławki, wiatę z miejscem dla osób niepełnosprawnych, kosze na odpady oraz tablice informacyjne. Inwestycję realizuje PKP SA .

 

Remont odcinka ulicy Zduńskiej w Waćmierzu

5 lipca 2018
Przejdź do - Remont odcinka ulicy Zduńskiej w Waćmierzu

Zakończony został remont kolejnego odcinka ul. Zduńskiej w Waćmierzu realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie obejmowało przebudowę 80 mb jezdni o szerokości 4,5 m.

Prace remontowe wykonała firma P.H.U. Gladpol Stanisław Gładysz z Tczewa. Roboty polegały na ułożeniu na podłożu z tłucznia nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu poboczy jezdni z kruszywa naturalnego.

Wartość robót wynosiła 52 199,99 zł, w tym 19 077,04 zł stanowiły środki pochodzące z funduszu sołeckiego wsi. Pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie gminy.

 

Inwestycje energetyczne

2 lipca 2018
Przejdź do - Inwestycje energetyczne

Energa Operator S.A. zrealizowała na terenie gminy inwestycje modernizacji sieci energetycznych w ramach której:

  • w miejscowości Mała Słońca wybudowano słupową stację transformatorową 15/0,4 kV oraz linię kablową nn 0,4 kV i SN 15 kV. Jednocześnie przebudowano linię napowietrzną SN 15 kV i nn 0,4 kV. Przeprowadzone roboty poprawiły standard jakości dostawy i parametrów technicznych dla odbiorców przy ul. Zielonej i ul.Długiej.;
  • w miejscowości Radostowo wybudowano elektroenergetyczną sieć kablową SN 15 kV, przebudowano linię napowietrzną SN 15 kV i nn 0,4 kV, rozebrano linię napowietrzną nn 0,4 kV, rozebrano istniejącą stację transformatorową i zbudowano nową słupową. Przeprowadzone roboty poprawiły standard jakości dostawy i parametrów technicznych dla odbiorców których nieruchomości są położone na granicy gminy Subkowy i Pelplin.

Bezpieczne dzieci – aktywny Gorzędziej

29 czerwca 2018
Przejdź do - Bezpieczne dzieci – aktywny Gorzędziej

Mieszkańcy miejscowości po uzyskaniu na wniosek Gminy Subkowy pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizuje m.in. następujące działania:

  • zakup i montaż nowej wiaty przystankowej,
  • zakup i montaż barierek ochronnych,

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze polegające na wykonaniu podłoży betonowych pod wiatę i ziemne pod barierki ochronne.

Remont ul. Wiślanej w Małej Słońcy

29 czerwca 2018
Przejdź do - Remont ul. Wiślanej w Małej Słońcy

Prowadzone są prace związane z remontem ul. Wiślanej w Małej Słońcy. Prace obejmują budowę nowego chodnika na odcinku o długości ok. 100m. Nawiarzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm. Chodnik na całej swej długości zlokalizowany jest bezpośrednio przy jezdni i obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm a od drugiej strony obrzeżem betonowym 30 x 8 cm. Szerokość chodnika ok. 1,25 m. Jezdnia w km 0+016 do km 0+110 ma szerokość 4,5 m na całym odcinku zostanie  wykonana jako bitumiczna.

Przystanek PKP w Subkowach

28 czerwca 2018
Przejdź do - Przystanek PKP w Subkowach

 

PKP SA jako główny inwestor realizuje zadanie związane z utworzeniem przystanku „Subkowy Centrum” dla pociągów osobowych w miejscowości Subkowy. Aktualnie kończone są roboty budowlane przy budowie peronu dla pasażerów którzy będą się udawali w kierunku Gdańska. Wraz z budową peronów prowadzone są roboty towarzyszące związane z infrastrukturą energetyczną, telekomunikacyjną, sygnalizacyjną i oświetleniową. W obszarze przejazdu drogowego zostanie wykonane przejście dla pieszych, którego brak aktualnie odczuwają wszyscy użytkownicy - piesi i zmotoryzowani. W przyszłości (po 2020 roku) PKP planują dostosowanie linii kolejowej do poruszania się pociągów z prędkością do 200 km/h.

 

Place zabaw

27 czerwca 2018
Przejdź do - Place zabaw

Realizując wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego place zabaw w miejscowości Radostowo i Mały Garc zostały wyposażone w zestawy zabawowe. Zestawy metalowe kosztowały 12650 zł każdy. Dodatkowo na placu zabaw w Radostowie  został zamontowany stół z ławkami.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

26 czerwca 2018

Prowadzone są prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie są montowane w nieruchomościach położonych w miejscowościach: Waćmierz, Rybaki, Wielka Słońca, Wielgłowy, Subkowy, Mała Słońca, Radostowo, Brzuśce, Mały Garc. Zamontowanych zostanie 50 oczyszczalni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) zaprojektowano jako jednozbiornikowe pojemniki o przepustowości nominalnej 0,9 m3/d. Urządzenie jest małą, kompaktową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków działającą w oparciu o technologię hybrydową. Dzięki zastosowaniu hybrydowej technologii oczyszczalnia zapewnia wysoki stopień usunięcia zanieczyszczeń ze ścieków. Zastosowanie monolitycznego układu, tzn. połączenie procesów beztlenowych oraz tlenowych w jednym zbiorniku polietylenowym gwarantuje łatwość montażu oraz małą powierzchnię instalacji.

Czytaj więcej o: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10890