Ochrona powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spalanie odpadów

5 września 2019

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla ponieważ wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest niewielka a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów.

Spalanie śmieci w spalarni to proces, który obejmuje oczyszczenie spalin poprzez zastosowanie różnego rodzaju filtrów, które rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Spalanie takie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850-1150 °C. Dla porównania temperatura w piecach domowych to zaledwie od 200 do 500 °C. Przy takiej niskiej temperaturze do atmosfery dostają się szkodliwe substancje chemiczne (dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek siarki). Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelki typu PET, worki foliowe, opakowania po nabiale czy sokach oraz lakierowane meble.

Czytaj więcej o: Spalanie odpadów

Spotkanie informacyjne - Program "Czyste powietrze"

27 lutego 2019

Fundacja Global ECO zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w programie "Czyste Powietrze". Program umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Program realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin i miejsce spotkania: 06.03.2019 r. (środa), godz. 18.00, Dom Kultury w Subkowach

Spotkanie organizowane jest przez prywatną firmę jaką jest Global ECO i ma charakter informacyjny.

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - gmina Subkowy

31 grudnia 2018

W wyniku zawartej w dniu 02 listopada 2018 r. umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Subkowy, zrealizowane zostało zadanie w ramach konkursu, pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - gmina Subkowy.

Zadanie obejmowało modernizację jednego systemu grzewczego, poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastąpieniu go kotłem opalanym biomasą w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielka Słońca.

Koszt kwalifikowany zadania ostatecznie wyniósł 13.824,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 4.147,20 zł co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

Rusza nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze

19 września 2018
Przejdź do - Rusza nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze

Od 19 września 2018 r. mieszkańcy województwa pomorskiego będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Czyste Powietrze. Dokumenty dotyczące programu, w tym wniosek o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakładce Czyste Powietrze. https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze

Dofinansowanie w zakresie modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych

11 kwietnia 2018

Wójt Gminy Subkowy w związku z konkursem „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018), prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW), ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na działania związane z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą) lub elektrycznym źródłem ciepła.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie w zakresie modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych

Czym jest niska emisja?

11 kwietnia 2018

Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla, w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci.

Zjawisko niskiej emisji jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania. Zwykle w okresie jesienno-zimowym z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi, wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego jak i człowieka.

Niska emisja dotyczy prawie wyłącznie kotłowni lokalnych (małych kotłowni zaopatrujących w ciepło kilka mieszkań/budynków) oraz indywidualnych kotłowni w domach jednorodzinnych i domowych pieców.

W przypadku dużych ciepłowni i elektrowni proces spalania paliw jest prowadzony w odpowiednich, monitorowanych na bieżąco warunkach, zapewniających bezpieczną utylizacją zanieczyszczeń, które nie przedostają się do atmosfery.

Mimo, że w dużych ciepłowniach i elektrowniach spala się znacznie więcej węgla niż w małych kotłach, to właśnie te małe kotłownie emitują najwięcej zanieczyszczeń w postaci pyłu i lotnych związków organicznych.

Czytaj więcej o: Czym jest niska emisja?

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-11
Data publikacji:2018-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12034