Wiślana Trasa Rowerowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

6 marca 2018

Logo

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa.

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu:  Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

 

Krótki opis projektu:

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 64,64 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj.
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

W ramach w/w przedsięwzięcia na terenie gminy Subkowy w miejscowościach Gorzędziej i Rybaki  zagospodarowane zostaną miejsca postojowe w małą architekturę (m.in. ławki, stoły, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) oraz oznakowany zostanie cały odcinek drogi przebiegający przez gminę.

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2017 r.

do: 31.12.2019 r.

 

Cele projektu i efekty jego realizacji:

Podstawowym celem projektu są:

- stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,

- wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,

-udostępnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,

- zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

 

Wskaźniki produktu: Długość utworzonych szlaków turystycznych: 66,64 km

Wskaźniki rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 

 

Budżet całego Projektu:

Wartość wydatków ogółem:                                                                               13 388 334,24 zł

Wydatki kwalifikowalne:                                                                                       8 581 260,90 zł

Wydatki niekwalifikowalne:                                                                                  4 807 073,34 zł

Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70 %):                  5 466 263,19 zł

Wartość wkładu własnego (łącznie wszyscy Partnerzy):                                        3 114 997,71 zł

 

 

Budżet dla Gminy Subkowy

Wartość wydatków:                                                                                                          37.892,99 zł

Wydatki kwalifikowalne:                                                                                                  37.892,99 zł

Wydatki niekwalifikowalne:                                                                                                      0,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70 %):                             24.137,83 zł

Wartość wkładu własnego (36,30%):                                                                               13.755,16 zł

 

link do strony  Pomorskie Trasy Rowerowe

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-06
Data publikacji:2018-03-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8607