Jesteś tutaj: Start / Woda i ścieki

Woda i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawozdania z badania wody

3 września 2020

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody.

Sprawozdania z badań wody

14 sierpnia 2020

Sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody.

Ocena jakości wody do spożycia

25 czerwca 2020

Ocena jakości wody do spożycia

Ocena jakości wody do spożycia

5 marca 2020

Przekazujemy ocenę okresową o jakości wody do spożycia na obszarze gminy Subkowy.

Sprawozdania z badań wody, ścieków

28 lutego 2020

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody, ścieków  w Gminie Subkowy.

Sprawozdania z badań wody, ścieków

25 marca 2019

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody, ścieków  w Gminie Subkowy.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

7 czerwca 2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w dniu 16 maja 2018 r. zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Subkowach.

 

Od 12 czerwca 2018 r. dla odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki na terenie gminy w rozliczeniach obowiązywać będzie nowa taryfa:

  1. cena za m³ dostarczonej wody - 4,27 zł brutto;

    stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę – 2,16 zł brutto;

  2. cena za m³ odprowadzonych ścieków – 6,74 zł brutto;

    stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę – 2,19 zł brutto.

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Subkowy w zakładce Tablica ogłoszeń/Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Wyniki badań wody i ścieków

29 maja 2018

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako operator sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przekazuje sprawozdania z badań wody w Gminie Subkowy oraz z badań ścieków w oczyszczalni w Subkowach i Gorzędzieju.

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na obszarze gminy Subkowy

30 marca 2018

Przekazujemy ocenę obszarową jakości wody do spożycia na obszarze gminy Subkowy.

Ogłoszenie

8 czerwca 2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Subkowy nr XVIII/176/17 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach jako eksploatator sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Subkowy podaje do informacji, że

w okresie od 01 czerwca 2017 do 31 maja 2018 r ulega zmianie cena wody pobranej z sieci wodociągowej i dostarczonych ścieków.

 

Taryfa za wodę – 3.90 zł netto/m3 ( 4,21 zł brutto/m3)

Doliczany abonament 2 zł miesięcznie netto (2,16 zł brutto)

 

Taryfa za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej -

6,81 zł netto/m3 (7,35 zł brutto/m3)

` Doliczany abonament 2 zł miesięcznie netto (2,16 zł brutto)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22495