„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - gmina Subkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2018

W wyniku zawartej w dniu 02 listopada 2018 r. umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Subkowy, zrealizowane zostało zadanie w ramach konkursu, pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - gmina Subkowy.

Zadanie obejmowało modernizację jednego systemu grzewczego, poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastąpieniu go kotłem opalanym biomasą w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielka Słońca.

Koszt kwalifikowany zadania ostatecznie wyniósł 13.824,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 4.147,20 zł co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:3250