Za zasługi dla Gminy od 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2019

Za zasługi dla Gminy od 2017 roku

ALINA DRZEWIŃSKA
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
Była nauczycielka języka polskiego w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy. Doskonały pedagog i wychowawca, dziś już emerytka. Pani Alina Drzewińska z racji prywatnych życiowych wyborów, całe swoje serce oddała szkolnym dzieciom i młodzieży. Jej uczniowie zostawali laureatami konkursów z j. polskiego na szczeblu wojewódzkim. To ona stworzyła podstawy gminnego konkursu recytatorskiego i przez wiele lat prowadziła go z dużymi sukcesami.

 

WALDEMAR WALEJKO
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
St. bryg Waldemar Walejko z ochroną przeciwpożarową na terenie powiatu tczewskiego związany jest od końca lat 80-tych kiedy to po ukończeniu Szkoły Głównej Pożarnictwa rozpoczął pracę zawodową w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Tczewie. W 2002 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, które sprawował przez 15-lat. Na przestrzeni wielu lat przepracowanych w służbie pożarniczej jako Komendant dużo czasu poświęcił na kształtowaniu dobrego wizerunku ochotniczego pożarnictwa, by jednostki OSP były dobrze wyposażone w profesjonalny sprzęt do działań ratowiczo-gaśniczych czego corocznie doświadczały jednostki OSP z naszej gminy, szczególnie jednostka OSP Subkowy, która od 1999 r. włączona jest w sieć Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego. Jego życzliwość i dobra współpraca z lokalnym samorządem oraz jednostkami OSP przynosiła wymierne korzyści i sprawiała, że mieszkańcy naszej gminy mogli czuć się bezpieczni przed pożarem lub innymi klęskami żywiołowymi.

 

ANDRZEJ SEMBOROWSKI
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
Grupa radnych wystąpiła do Wójta Gminy o przyznanie medalu „Za zasługi dla Gminy Subkowy” Panu Andrzejowi Semborowskiemu, który w latach 1998-2002, 2006-2014 był radnym powiatu tczewskiego wybranym przez mieszkańców gminy Subkowy i Tczew. Pracując w komisjach rady powiatu czynił starania o polepszenie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Subkowy. Uczestniczył także w obradach sesji Rady Gminy Subkowy. Za jego sprawą pozyskany został sprzęt rehabilitacyjny m.in. z KRUS jak i innych źródeł. Do chwili obecnej czyni starania o utrzymanie świadczeń rehabilitacynych w Subkowach oraz rozszerza zakres usług poprzez zakup sprzętu specjalistycznego.

 

JAN CZACHOROWSKI
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
Radny Rady Gminy Subkowy w kadencji 2002-2006, w tym Przewodniczący Komisji budżetu i mienia komunalnego oraz członek Komisji rewizyjnej. Działa społecznie wspierając finansowo przedsięwzięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty oraz działań na rzecz rodziny w gminie Subkowy.

 

JAN JUWA
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
Radny Rady Gminy Subkowy w kadencji 2006-2010, w tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2006-2008. Promocja gminy i parafii w Subkowach poprzez organizację na obiektach miejscowego zespołu szkół młodzieżowych imprez regionalnych i międzynarodowych. Angażowanie miejscowej młodzieży do współzawodnictwa sportowo – kulturalnego podczas Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży, rozgrywanych w Warszawie z możliwością prezentacji na nich osobliwości naszej Małej Ojczyzny.

 

STEFAN KATA
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
Radny Rady Gminy Subkowy w okresie 1998-2006, w tym członek zarządu gminy w latach 1998-2002, przewodniczący rady gminy w latach 2002-2006. Aktywnie działał na rzecz polepszenia infrastruktury wodociągowej i telekomunikacyjnej sołectwa Wielgłowy oraz na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do budowy świetlic wiejskich w Radostowie i Małym Garcu. Dzięki jego aktywności udało się pozyskać środki m.in. na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy i remonty obiektów szkolnych,. Reprezentował Gminę w czasie wizyty Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz podczas wizyty w gminach partnerskich z Niemiec i Ukrainy. Czynnie uczestniczył w działalności Gminnej Spółki Wodnej „WISŁA” w Subkowach będą m.in. członkiem komisji rewizyjnej.

 

WANDA CHROBOCZEK
Data wyróżnienia – 26.10.2017 r.
Wieloletni pracownik Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, zaangażowana w działania wybiegające poza standardowy zakres obowiązków stawianych przed nauczycielem. Z wielkim sercem udziela się na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani Wanda Chroboczek od wielu już lat organizuje koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Małej Słońcy. Angażuje w to dzieło miejscową młodzież i starszych mieszkańców nadwiślańskiego obszaru gminy Subkowy. Co roku pada rekord wysokości pieniężnych zbiórek. Pani Wanda Chroboczek to również zasłużony działacz związkowy, który z wielką determinacją walczy o dobro każdego pracownika, czy emeryta szkoły w Małej Słońcy. Pani Wanda Chroboczek z wielka pasją angażuje się w działalność społeczności sołectwa Mała Słońca.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-25
Data publikacji:2019-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna
Liczba odwiedzin:2774