Za zasługi dla Gminy od 1998 roku do 2016 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2015

Za zasługi dla Gminy - lista osób uhonorowanych

MARIA GROMADZKA
Data wyróżnienia – 13.10.1998 r.
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Subkowach z 31- letnim stażem pedagogicznym. Dzięki jej zaangażowaniu młodzież szkolna z powodzeniem brała udział w konkursach przedmiotowych.LIDIA MUŁKOWSKA
Data wyróżnienia – 22.10.1998 r.
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Subkowach z 30- letnim stażem pedagogicznym. Pod jej kierownictwem dzieci uświetniały uroczystości gminne. Dzięki jej zaangażowaniu młodzież szkolna z powodzeniem bierze udział w konkursach przedmiotowych.  Wieloletnia Przewodnicząca oddziału Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego.ANTONI RUDNIK
Data wyróżnienia – 22.10.1998 r.
Wieloletni Przewodniczący Rady Gminy , zaangażowany w sprawy Gminy Subkowy.


ROMUALD PIOTROWSKI
Data wyróżnienia – 22.10.1998 r.
Członek Zarządu Rady Gminy w latach 1994 – 1998, zaangażowany w sprawy Gminy Subkowy.


RYSZARD SARNOWSKI
Data wyróżnienia - 22.10.1998 r.
Członek Zarządu Rady Gminy w latach 1994 – 1998, zaangażowany w sprawy Gminy Subkowy.


HELENA DRYWA
Data wyróżnienia – 22.10.1998 r.
Członek Zarządu Rady Gminy w latach 1994 – 1998, zaangażowany w sprawy Gminy Subkowy.


STANISŁAW LITAWA   
Data wyróżnienia – 22.10.1998 r.
Członek Zarządu Rady Gminy w latach 1994 – 1998, zaangażowany w sprawy Gminy Subkowy.


ZYGMUNT KRZYŻANOWSKI
Data wyróżnienia – 21.12.1998 r.
Długoletni Sołtys wsi Subkowy (od stycznia 1960 r.), zaangażowany w pracę społeczną na rzecz sołectwa.


CZESŁAW CIEPIAŁOWSKI
Data wyróżnienia – 21.01.1999 r.
Przez 34 lata pełnił funkcję Sołtysa wsi Waćmierz, zaangażowany w pracę społeczną na rzecz sołectwa.


JERZY SKOCZYLAS
Data wyróżnienia – 04.05.1999 r.
Długoletni Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach. Inicjator wielu działań zmierzających do profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej w Subkowach.


KS. FELIKS KAMECKI
Data wyróżnienia – 08.06.2000 r.
Proboszcz Parafii  p.w. św. Stanisława Biskupa i  Męczennika w Subkowach. Swoją pracą duszpasterską w znacznym stopniu przyczynił się do wychowania społeczeństwa, niekiedy prostując życiowe zakręty. Organizator ważnych wydarzeń kulturalnych w gminie np. Dni Kultury Chrześcijańskiej. Aktywny członek Fundacji „Uśmiech Dziecka”. Redaktor Gazety Parafialnej EMAUS.  Zawsze niosący pomoc potrzebującym.


SZCZEPAN RAJSKI
Data wyróżnienia – 08.06.2000 r.
Prezes Fundacji „Uśmiech Dziecka”. Silnie zaangażowany w życie gospodarcze i kulturalne gminy. Inicjator wielu wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań. W latach 1990-1993 pełnił funkcję jednego z redaktorów gazety „Subkowianka”, wydawanej przy Urzędzie Gminy Subkowy. Obecnie redaktor miesięcznika parafialnego EMAUS.  Aktywny  członek Akcji Katolickiej przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika  w Subkowach.


STANISŁAW DZIAK
Data wyróżnienia – 08.06.2000 r.
Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radny Gminy Subkowy. Sponsor Przedszkola Samorządowego w Małym Garcu. Swą obywatelską postawą wspiera i promuje wieś oraz działania samorządu gminnego. 


MARIAN SOBÓL
Data wyróżnienia – 08.06.2000 r.
Wieloletni radny Gminy Subkowy. Swą działalnością przyczynił się prawidłowej reorganizacji miejscowych gospodarstw rolnych. Na bieżąco jest rzecznikiem spraw ludności wiejskiej. Inicjator budowy wodociągu i drogi w przysiółku Małe Subkowy.


ZDZISŁAW MAKOWSKI
Data wyróżnienia – 08.06.2000 r.
Przez 3 kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Subkowy. Budowniczy zrębów samorządności w Gminie Subkowy. Członek Komitetu Obywatelskiego a następnie radny I kadencji. Świetny organizator i dobry gospodarz mający na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców.


JAN SZWACZKA
Data wyróżnienia – 09.10.2000 r.
Długoletni, emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Subkowach. Aktywny w procesie wychowania młodzieży. Radny Gminnej Rady Narodowej. Członek Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.


KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
Data wyróżnienia – 08.02.2001 r.
Od 22 lat kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia. Inicjator rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Subkowach.  Promuje zdrowie i profilaktykę  wśród mieszkańców gminy.


BRUNON SARNOWSKI
Data wyróżnienia – 15.06.2001 r.
Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Człowiek przyjaźnie i życzliwie ustosunkowany do gminy Subkowy. Poprzez swoje działania starał się umożliwić środowiskom popegeerowskim poprawę ich bytu. Wspierał działania gminy na rzecz budowy infrastruktury technicznej. Wspiera akcję dożywiania dzieci w szkołach. Sponsor inicjatyw sportowych w gminie, m. in. turniejów tenisa stołowego.


STANISŁAW WIERYCHO
Data wyróżnienia – 02.07.2002 r.
Długoletni Dyrektor Inspektoratu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Tczewie. Człowiek przyjaźnie i życzliwie ustosunkowany do gminy Subkowy. Poprzez swoje działania starał się prowadzić prawidłową profilaktykę oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Sponsor sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach.


HARALD FRERKING
Data wyróżnienia – 03.05.2003 r.
Były Wójt Gminy Steimbke, Niemcy
Władze samorządowe i strażackie Gminy Steimbke po zapoznaniu się z problemami, jakie występują w Gminie Subkowy m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postanowili wzmocnić jednostki OSP Gminy Subkowy wartościowym sprzętem przeciwpożarowym i rozszerzyć współpracę w zakresie wymiany młodzieży szkolnej w ramach udziału w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych przez Niemiecki Związek OSP.
Efektem bardzo dobrej współpracy obu gmin w tym Związków OSP jest pozyskanie dwóch samochodów pożarniczych oraz wiele innego wartościowego sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto corocznie młodzież szkolna z Gminy Subkowy zapraszana jest na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane na terenie Niemiec – koszty pobytu pokrywane są przez Lokalny Samorząd Gminy Steimbke i Powiatowy Związek OSP Nienburg/Weser.


HANS JURGEN HOFMAN
Data wyróżnienia – 03.05.2003 r.
Wójt Gminy Steimbke, Niemcy. Władze samorządowe i strażackie Gminy Steimbke po zapoznaniu się z problemami, jakie występują w Gminie Subkowy m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postanowili wzmocnić jednostki OSP Gminy Subkowy wartościowym sprzętem przeciwpożarowym i rozszerzyć współpracę w zakresie wymiany młodzieży szkolnej w ramach udziału w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych przez Niemiecki Związek OSP.
Efektem bardzo dobrej współpracy obu gmin w tym Związków OSP jest pozyskanie dwóch samochodów pożarniczych oraz wiele innego wartościowego sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto corocznie młodzież szkolna z Gminy Subkowy zapraszana jest na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane na terenie Niemiec – koszty pobytu pokrywane są przez Lokalny Samorząd Gminy Steimbke i Powiatowy Związek OSP Nienburg/Weser.


HEINZ SOLINSKI
Data wyróżnienia – 03.05.2003 r.
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Niemcy
Władze samorządowe i strażackie Gminy Steimbke po zapoznaniu się z problemami, jakie występują w Gminie Subkowy m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postanowili wzmocnić jednostki OSP Gminy Subkowy wartościowym sprzętem przeciwpożarowym i rozszerzyć współpracę w zakresie wymiany młodzieży szkolnej w ramach udziału w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych przez Niemiecki Związek OSP.
Efektem bardzo dobrej współpracy obu gmin w tym Związków OSP jest pozyskanie dwóch samochodów pożarniczych oraz wiele innego wartościowego sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto corocznie młodzież szkolna z Gminy Subkowy zapraszana jest na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane na terenie Niemiec – koszty pobytu pokrywane są przez Lokalny Samorząd Gminy Steimbke i Powiatowy Związek OSP Nienburg/Weser.


MANFRED KRUMWIEDE
Data wyróżnienia – 03.05.2003 r.
Szef gminnych służb komunalnych, Niemcy
Władze samorządowe i strażackie Gminy Steimbke po zapoznaniu się z problemami, jakie występują w Gminie Subkowy m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postanowili wzmocnić jednostki OSP Gminy Subkowy wartościowym sprzętem przeciwpożarowym i rozszerzyć współpracę w zakresie wymiany młodzieży szkolnej w ramach udziału w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych przez Niemiecki Związek OSP.
Efektem bardzo dobrej współpracy obu gmin w tym Związków OSP jest pozyskanie dwóch samochodów pożarniczych oraz wiele innego wartościowego sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto corocznie młodzież szkolna z Gminy Subkowy zapraszana jest na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane na terenie Niemiec – koszty pobytu pokrywane są przez Lokalny Samorząd Gminy Steimbke i Powiatowy Związek OSP Nienburg/Weser.


LEON JAKUBEK
Data wyróżnienia – 03.05.2003 r.
Pełnomocnik ds. kontaktów polsko-niemieckich
Władze samorządowe i strażackie Gminy Steimbke po zapoznaniu się z problemami, jakie występują w Gminie Subkowy m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postanowili wzmocnić jednostki OSP Gminy Subkowy wartościowym sprzętem przeciwpożarowym i rozszerzyć współpracę w zakresie wymiany młodzieży szkolnej w ramach udziału w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych przez Niemiecki Związek OSP.
Efektem bardzo dobrej współpracy obu gmin w tym Związków OSP jest pozyskanie dwóch samochodów pożarniczych oraz wiele innego wartościowego sprzętu przeciwpożarowego. Ponadto corocznie młodzież szkolna z Gminy Subkowy zapraszana jest na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane na terenie Niemiec – koszty pobytu pokrywane są przez Lokalny Samorząd Gminy Steimbke i Powiatowy Związek OSP Nienburg/Weser.


TADEUSZ KOBUS
Data wyróżnienia: 07.06.2005 r.
Radny trzech kadencji Rady Gminy Subkowy. Współzałożyciel Stowarzyszenia  Rozwoju Wsi Gorzędziej. Swoją działalnością i postawą obywatelską wspiera działania samorządu terytorialnego. Jest inicjatorem i sponsorem wielu przedsięwzięć organizowanych w całej gminie. Prowadzone przez niego gospodarstwo rolno – sadownicze może służyć jako wzór do naśladowania dla wielu rolników z terenu gminy Subkowy.
 

WANDA GRZMIL
Data wyróżnienia: 07.06.2005 r.
Długoletni sołtys sołectwa Radostowo – Starzęcin. Zawsze zaangażowana w sprawy swojego sołectwa. Cieszy się autorytetem wśród mieszkańców, zarówno młodzieży jak i osób starszych.  W 2004 roku została odznaczona medalem Wojewody Pomorskiego za długoletnie pełnienie funkcji sołtysa. W 2005 r. zajęła trzecie miejsce w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na najlepszego sołtysa w Powiecie Tczewskim.


ANDRZEJ MUSIAŁ
Data wyróżnienia: 07.06.2005 r.
Długoletni sołtys sołectwa Gorzędziej. Zawsze zaangażowany w sprawy swojego sołectwa.  W 2004 roku został odznaczony medalem Wojewody Pomorskiego za długoletnie pełnienie funkcji sołtysa. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gorzędziej. W 2004 r. zajął czwarte miejsce w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na najpopularniejszego sołtysa w Powiecie Tczewskim.


MICHAŁ KASPRZAK
Data wyróżnienia: 07.06.2005 r.
Mieszkaniec wsi Radostowo. Radny dwóch kadencji Rady Gminy Subkowy. Swoją działalnością i postawą obywatelską wspiera działania samorządu terytorialnego. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach instytucji działających na rzecz rolnictwa. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć w sołectwie Radostowo. 


ALEKSANDRA NOGA
Data wyróżnienia: 07.06.2005 r.
Mieszkanka wsi Subkowy. Radna dwóch kadencji Rady Gminy Subkowy. Swoją działalnością i postawą obywatelską wspiera działania samorządu terytorialnego. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celę poprawę stanu oświaty i zdrowia w Gminie Subkowy.


JERZY MURZYDŁO
Data wyróżnienia: 07.06.2005 r.
Mieszkaniec wsi Narkowy. Radny dwóch kadencji Rady Gminy Subkowy. Obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Pomorskiej Izby Rolniczej w Tczewie. Swoją działalnością i postawą obywatelską wspiera działania samorządu terytorialnego. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć w sołectwie Narkowy.

 

TERESA WITKOWSKA
Data wyróżnienia: 12.04.2007 r.
Mieszkanka gminy Subkowy. Z działalnością społeczną w strukturach ochotniczego pożarnictwa na terenie gminy Subkowy związana jest od 1977 r. Do 1980 r. Skarbnik Zarządu Gminnego ZOSP następnie do chwili obecnej skarbnik OSP Subkowy. Wspiera również Klub piłkarski „Subkowia” w Subkowach.

 


JAN PELPLIŃSKI
Data wyróżnienia: 12.04.2007 r.
Mieszkaniec wsi Subkowy. Od 1974 r . członek OSP w Subkowach a od 1995 Naczelnik tej jednostki. Od 2006 r. radny Rady Gminy Subkowy.

 

WACŁAW SOLECKI
Data wyróżnienia: 12.04.2007 r.
Właściciel Cukierni „Solecki” w Subkowach. Członek wspierający OSP w Subkowach od 1992 r. Czynnie wspiera liczne organizacje społeczne działające na terenie gminy w tym imprezy kulturalne organizowane przez OSP, Fundację „Uśmiech Dziecka”, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Ma duży udział finansowy w modernizacji strażnicy OSP-Subkowy.

 

JOLANTA BRANDT
Data wyróżnienia: 12.04.2007 r.
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Subkowach z 36- letnim stażem pedagogicznym. Zasłużona w szczególności na polu działalności kulturalnej promującej szkołę w regionie. Od szeregu lat jako opiekun koła teatralnego, przygotowuje widowiska sceniczne, które uświetniają imprezy szkolne i środowiskowe. Duży nacisk kładzie na jakość nauczania, o czym świadczą wyniki sprawdzianów klas VI, wyższe od średniej powiatu i województwa, a wcześniej pomyślnie zdawane egzaminy uczniów klas VIII do szkół średnich.

 

LEOKADIA KAPTURSKA
Data wyróżnienia: 12.04.2007 r.
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Subkowach od 1973 roku. Od szeregu lat zaangażowana w tworzenie warunków rozwoju samorządności młodzieży w ramach opieki nad Samorządem Uczniowskim oraz opieką nad Izbą Pamięci, która widnieje w Krajowym Rejestrze Izb Pamięci Narodowej.

 

REGINA JANKOWSKA
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkanka gminy Subkowy, sekretarz gminy. Związała swe życie zawodowe z Gminą Subkowy. Już od 1 lutego 1989 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy na stanowisku referenta ds. organizacyjnych i kadr, a z dniem 1 sierpnia 1994 r. została powołana na stanowisko sekretarza gminy, pełniąc tę funkcję do dziś. Ten okres pracy zawodowej przypadł na czas kształtowania struktur samorządowych, budowania ich podwalin, opracowania optymalnego modelu. Z zaangażowaniem i oddaniem uczestniczy w tworzeniu nowego wizerunku gminy. Współtworzy i inicjuje szereg działań, mających na celu przeobrażenie istniejących struktur i tworzenie nowych. Jej starania przyczyniły się do komputeryzacji zarówno urzędu jak i pozostałych jednostek organizacyjnych. Przez lata pracy w administracji wypracowała optymalną strukturę urzędu, która pozwala na spełnianie statutowych zadań gminy.

 

ELŻBIETA JĘDRASZKA
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkanka gminy Subkowy, sołtys wsi Maly Garc. Długoletnia sołtys sołectwa Mały Garc. Radna gminy Subkowy od III kadencji Przewodnicząca Rady sołeckiej wsi Mały Garc. Swoje obowiązki zawsze wypełnia sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Cieszy się wielkim autorytetem w swojej miejscowości zarówno wśród młodzieży jak i osób starszych. Wykazuje dużą inicjatywę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój sołectwa. Przy realizacji projektów stara się zaangażować społeczność lokalną czym w znacznym stopniu przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

PIOTR LIPSKI
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkaniec gminy Subkowy, sołtys wsi Brzuśce. Długoletni sołtys wsi Brzuśce. Swoje obowiązki zawsze wypełnia sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Cieszy się wielkim autorytetem w swojej miejscowości,zarówno wśród młodzieży jak i osób starszych. Swoją postawą potrafi włączyć całą społeczność swojego sołectwa do zgodnego współdziałania, dzięki czemu przyczynia się zarówno do jego rozwoju jak i promocji nie tylko na poziomie gminy.

 

HALINA MASA
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkanka gminy Subkowy, sołtys wsi Wielka Słońca. Długoletni sołtys sołectwa Wielka Słońca. Swoje obowiązki stara się zawsze wypełniać z wielkim zaangażowaniem. Bezinteresowna pracą zawsze zaznacza swoją obecność w życiu społeczeństwa Wielkiej Słońcy i gminy. Jej pracowitość, uczynność, skromność, niesienie pomocy innym powinny być wzorem do naśladowania. Wykazuje dużą inicjatywę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój sołectwa. Przy realizacji projektów stara się zaangażować społeczność lokalną czym w znacznym stopniu przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

WALDEMAR PAWLUSEK
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkaniec gminy Subkowy, Dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach. Od 1984 r. mieszkaniec naszej gminy. Zatrudniony od 1.09.1982 r. w Szkole podstawowej w Subkowach przez pierwsze lata jak nauczyciel wychowania fizycznego, a od 1.09.1992 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora. Najpierw jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Subkowach, a od 1999 r. dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach. Należy do wybitnych promotorów reformy oświaty na szczeblu gminy jak i wymiarze ogólnopolskim. Zaproponował program racjonalizacji sieci szkół w gminie Subkowy. Wzorowo organizuje proces dydaktyczo – wychowawczo -opiekuńczy placówki. Uczniowie Zespołu, którym kieruje osiągają dobre wyniki w nauczaniu, świadczą o tym wyniki sprawdzianów klas VI i gimnazjalnych, niejednokrotnie wyższe od średniej powiatu i województwa. Pan Waldemar Pawlusek jest inicjatorem wielu imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych, które promują placówkę w środowisku lokalnym, województwa i kraju. Przyczynia się do rozwoju gminy wspierając jej działalność jako Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego.

 

ADAM PELCER
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkaniec gminy Subkowy, Prezes Klubu Piłkarskiego „ŚWIT” w Radostowie. Mieszkaniec sołectwa Radostowo – zasłużony działacz sportowy. Od szeregu lat działa na rzecz upowszechniania sportu wśród młodzieży. Prezes Klubu Piłkarskiego „ŚWIT” w Radostowie. Ponadto radny gminy Subkowy V kadencji – niestrudzony społecznik, zaangażowany w rozwój klubu piłkarskiego i sportu w gminie.

 

ALEKSANDRA RAJSKA
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkanka gminy Subkowy, skarbnik gminy. Pani Rajska mieszkanka naszej gminy od urodzenia. Związała swe życie zawodowe z Gminą Subkowy. Już od 1990 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy na stanowisku skarbnika gminy, pełniąc tę funkcję do dziś. Ten okres pracy zawodowej przypadł na czas kształtowania struktur samorządowych, budowania ich podwalin, opracowania optymalnego modelu. Czuwa nad gospodarką finansową gminy, przyczyniając się w ten sposób do jej rozwoju.

 

STANISŁAW KLEIN
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkaniec gminy Subkowy/ Pan Stanisław Klein jest mieszkańcem gminy Subkowy od 1988 r. Wspólnie z synem prowadzi jedno z większych gospodarstw rolnych na terenie gminy. Zawsze chętnie służy fachowa radą i pomocom rolnikom, dzięki czemu w sposób szczególny przyczynia się do poprawy sytuacji materialnej wielu naszych mieszkańców. Jest fundatorem Fundacji „Uśmiech Dziecka” w Subkowach, w której do chwili obecnej bardzo aktywnie działa, przyczyniając się do budowy nowej szkoły oraz do fundowania wielu stypendiów uzdolnionym uczniom naszej gminy. Od wielu lat wspiera materialnie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Jest członkiem Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ Subkowy. Pomimo szeregu zajęć zawodowych zawsze znajduje czas na działalność społeczną.

 

EUGENIA POKORSKA – SAWCZUK
Data wyróżnienia 26.04.2010 r.
Mieszkanka gminy Subkowy, Prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie. Pani Eugenia Pokorska – Sawczuk od 1983 r. jest mieszkanką gminy Subkowy. Pełniąc funkcję Prezesa Banku Spółdzielczego w Tczewie od wielu lat jest bardzo zaangażowana w działania propagujące oraz wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Działa w zarządzie Fundacji Wstęga Kociewia. Jako Prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie pomaga w pozyskiwaniu środków działającym na terenie gminy Subkowy organizacjom pozarządowym. Wspomaga finansowo gminne jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze, organizacje pozarządowe oraz różnego rodzaju grupy nieformalne. Dzięki Jej wsparciu możliwe jest realizowanie szeregu cennych społecznych inicjatyw na terenie gminy.

 

KAZIMIERZ ARCZEWSKI
Data wyróżnienia 26.04.2012 r.
Urodził się 13.09.1948 r. we wsi Brzuśce. Po ukończeniu szkoły rolniczej przejął gospodarstwo rolne po ojcu, na którym gospodarował do 1974 r. Niezależnie od pracy na gospodarstwie działał też społecznie na rzecz swojego środowiska, w którym mieszkał. Był inspiratorem wielu inicjatyw społecznych na terenie gminy Subkowy co spotkało się z dużą aprobatą społeczeństwa. Aktywność społeczna Pana Arczewskiego była tak wielka, że w rezultacie za jego sprawą w 1973 r. wybudowano częściowo w czynie społecznym nową strażnicę wraz ze świetlicą, która do dziś dobrze służy społeczeństwu wsi Brzuśce. Niezależnie od tego Pan Kazimierz wraz z młodzieżą dbał o estetykę wsi. Aktualnie Kazimierz Arczewski jest mieszkańcem Tczewa, ale nigdy nie zapomina o miejscowości, w której się urodził. Jako właściciel gospodarstwa sadowniczego w Waćmierku corocznie wspiera finansowo jednostkę OSP oraz dzieci miejscowej szkoły podstawowej. Aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez miejscowe organizacje. Za życzliwość i dobrą współpracę Pan Kazimierz w pełni zasługuje na w/w wyróżnienie.

 

NADBRYG. PIOTR ŚWIECZKOWSKI
Data wyróżnienia 26.04.2012 r.
Z ochroną przeciwpożarową na terenie powiatu tczewskiego związany jest od końca lat 70-tych, kiedy to po ukończeniu Szkoły Głównej Pożarnictwa rozpoczął pracę zawodową w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Tczewie. W 1981 r. objął stanowisko Komendanta Rejonowego, które sprawował przez 21 lat. Na przestrzeni wielu lat przepracowanych w służbie pożarniczej jako komendant dużo czasu poświęcił kształtowaniu dobrego wizerunku ochotniczego pożarnictwa w gminie Subkowy. Za jego sprawą w 1991 r. ochotnicze pożarnictwo w gminie Subkowy zostało zreformowane i przystosowane do nowej rzeczywistości, nie tylko do zwalczania pożarów, ale również do innych klęsk żywiołowych. W wyniku przeprowadzonych reform przez Komendanta Świeczkowskiego w 1997 r. jednostka OSP Subkowy otrzymała ciężki samochód gaśniczy Jelcz GCBA6/32 i tym samym jednostka spełniała warunki do włączenia jej w sieć Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Włączenie w sieć KSRG nastąpiło w 1999 r. Ponadto Piotr Świeczkowski jako Komendant przekazał wiele innego sprzętu ppoż dla potrzeb pozostałych jednostek OSP w naszej Gminie. W znaczący sposób przyczynił się do zakupu w 2011 roku nowego samochodu pożarniczego. Jego życzliwość i dobra współpraca w pełni zasługuje na w/w wyróżnienie.

 

KRYSTYNA DEMBOWSKA
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Emerytowana nauczycielka z długoletnim stażem pedagogicznym (35-letnim). Podczas swej kariery pedagogicznej pracowała w:
- Zbiorczej Szkole Gminnej w Pelplinie,
- Szkole Podstawowej w Brzuścach, w której od 1984 r. do końca swej kariery zawodowej pełniła funkcję Dyrektora Szkoły.
Podczas swej pracy wykazała duże zaangażowanie w prace dydaktyczno - wychowawcze oraz administracyjne. Wniosła również dużo dobrego na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 

BARBARA GURBOWICZ
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Mieszkanka wsi Subkowy. Emerytowana nauczycielka z 32 letnim stażem pedagogicznym. Zaczęła pracę nauczycielki w 1960 r. do 1992 r. w Zbiorczej Szkole Gminnej w Subkowach jako Kierownik Punktu Filialnego w Waćmierzu z przerwą 4 - letnią podczas, której pracowała w Szkole Podstawowej w Morzeszczynie. Przez te lata była aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, prowadząc drużynę zuchów. Przez wszystkie lata pracy w Szkolnym Punkcie Filialnym w Waćmierzu wzorowo organizowała jego pracę. Członkini Koła Seniora i Zespołu „Kociewskie Subkowiaki”.

 

EWA GUDERSKA
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Emerytowana nauczycielka, która poświęciła całe życie zawodowe Gminie Subkowy przepracowując w niej 42 lata jako nauczycielka w Szkole Gminnej w Subkowach. Pełniła obowiązki Prezesa Rady Zakładowej ZNP Zbiorczej Szkoły Gminnej w Subkowach. Wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi za długoletnią pracę nauczycielską.

 

STANISŁAW CISEWSKI
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Mieszkaniec Gminy Subkowy. Emerytowany nauczyciel z 40-letnim stażem zawodowym. Pracował w Szkole Podstawowej w Subkowach. W trakcie swej pracy zawodowej prowadził chór szkolny, który uczestniczył we wszystkich ważniejszych uroczystościach na terenie szkoły i gminy. Zaangażowany w edukację i wychowanie dzieci oraz młodzieży. Wieloletni członek Zespołu Regionalnego Kociewskie Subkowiaki.

 

HALINA PIELECKA
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Emerytowana Nauczycielka z 38 letnim stażem zawodowym. Pracowała w Szkole Podstawowej w Małej Słoncy oraz w Szkole Podstawowej Gorzędziej, w której to od 1975 r. pełniła obowiązki Dyrektora. Wzorowy wychowawca dzieci i młodzieży odznaczona  Złotym Krzyżem Zasługi za nienaganną pracę pedagogiczną. W latach 1996  radna gminy Subkowy, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Zaangażowana w prace społeczne jako Prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Gorzędziej.

 

GERTRUDA SOKOŁOWSKA
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Od 1989 r. członek Klubu Seniora „Radość”. Przez 6 lat pełniła funkcję przewodniczącej (Od 1999 r. do 2005 r.). W 2003 r. brała udział w programie „Atlas Złotego Wieku” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor z inicjatywą „Niepełnosprawny wśród nas”. Inicjatywa ta została opisana w publikacji wśród 35 najciekawszych, skutecznych przykładów działań na rzecz osób starszych. Przez wiele lat angażowała się przy organizacji imprez tj.: Dożynki, Turniej Sołectw, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Koncert Fundacji „Uśmiech Dziecka”, WOŚP. Wieloletni członek zespołu Jubilatki i Zespołu Regionalnego Kociewskie Subkowiaki.

 

HALINA SIELSKA
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Od początku powstania Klubu Seniora „Radość” (1986r.) pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej. Od 2005r.  do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącej klubu. Przez wiele lat angażowała się przy organizacji imprez tj.: Dożynki, Turniej Sołectw, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Koncert Fundacji „Uśmiech Dziecka”, WOŚP. Wieloletni członek zespołu Jubilatki i Zespołu Regionalnego Kociewskie Subkowiaki. Od wielu lat pisze artykuły do Emaus „Gotuj z Halinką”

 

BRYGIDA RYŃSKA
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Emerytowana nauczycielka zatrudniona od 01.09.1956 r. do 31.08.1985 r. w Szkole Podstawowej w Subkowach w pełnym wymiarze godzi, a od 1.09.1985 r. do 31.08.1991 r. w niepełnym wymiarze godzin. Zaangażowany w edukację i wychowanie dzieci oraz młodzieży. W trakcie zatrudnienia była przewodnikiem drużyny harcerskiej.

 

STANISŁAW BABIARZ
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Nauczyciel – rencista  pracujący na terenie naszej gminy przez 23 lata jako nauczyciel w :
- Szkole Podstawowej w Brzuścach,
- Zbiorczej Szkole Gminnej w Subkowach,
- Szkole Podstawowej w Małej Słońcy.

 

RENATA KOŁODZIEJCZYK
Data wyróżnienia 25.10.2012 r.
Emerytowana nauczycielka z 39-letnim stażem. Pracowała w Szkole Podstawowej w Małej Słońcy. Przez szereg lat prowadziła kółko matematyczne, a uczniowie pod jej kierunkiem corocznie uczestniczyli w konkursach matematycznych, kwalifikując się do eliminacji rejonowych. Wielokrotnie też reprezentowali szkolę w eliminacjach wojewódzkich. W 1985 r. za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

 

MARIANNE GORAK
Data wyróżnienia – 27 czerwca 2013 r.
Pani Marianne Gorak mieszka w miejscowości Hannower - Niemcy i jako Polka mieszkająca za granicą naszego kraju czynnie uczestniczy od wielu lat w programach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W ramach partnerskiej współpracy gminy Subkowy z gminą Steimbke (Niemcy) młodzież z naszej gminy od 2002 r. uczestniczy w obozach strażackich organizowanych na terenie Niemiec w powiecie Nienburg. Corocznie Pani Marianne wspiera naszą młodzież uczestniczącą w w/w obozach nie tylko finansowo, ale też organizacyjnie jako tłumacz i opiekun. Bezinteresowne poświęcenie się Pani Marianne w integrację młodzieżowego ruchu ochotniczego pożarnictwa polsko-niemieckiego oraz promowanie naszej gminy na terenie Niemiec przynosi wymierne korzyści dla partnerskiej współpracy.

 

 

BRUNON LIEDER
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Brunon Lieder zam. Subkowy działa społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach od 1959 r. nieprzerwanie do chwili obecnej. W swojej długoletniej działalności na rzecz ochrony ppoż. dał się poznać jako dobry organizator i inicjator wielu przedsięwzięć takich jak: modernizacja obiektu strażnicy, czy pozyskiwanie nowoczesnego sprzęt i ppoż. na potrzeby jednostki. Za niestrudzoną społeczną działalność odznaczony został licznymi odznaczeniami związkowymi. Aktualnie działa honorowo w swojej jednostce OSP.

 

ROMAN SKOCZYLAS
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Roman Skoczylas zam. Brzuśce działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach od 1965 r. nieprzerwanie do chwili obecnej. W trakcie swojej długoletniej działalności społecznej dał się poznać jako dobry strażak i inicjator wielu przedsięwzięć takich jak budowa nowej strażnicy i pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu ppoż. Jego niestrudzona i bezinteresowna działalność na rzecz ochrony ppoż. jest godna do naśladowania ponieważ pozytywnie wpływa na kształtowanie wizerunku ochotniczego pożarnictwa w gminie Subkowy.

 

ALOJZY BORRIS
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Alojzy Borris zam. Narkowy wstąpił w szeregi ochotniczego pożarnictwa na terenie gminy Subkowy w 1957 r. jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach. Po przejęciu gospodarstwa rolnego po rodzicach w 1964 r. przeniósł swoją społeczną działalność do Ochotniczej Straży Pożarnej w Narkowach, w której działał do 1993 r. Po reformie administracyjnej kraju jednostka OSP Narkowy została rozwiązana i tym samym Pan Alojzy Borris chcąc kontynuować swoją pasję do ochotniczego pożarnictwa wstąpił ponownie w szeregi OSP Subkowy i działa tam honorowo do chwili obecnej.

 

ZYGMUNT TWORZOWSKI
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Zygmunt Tworzowski zam. Subkowy działa społecznie w ochotniczym pożarnictwie od 1959 r. wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach gdzie działa nieprzerwanie do chwili obecnej. W trakcie swojej długoletniej działalności miał duży wpływ na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jednostki OSP Subkowy poprzez organizowanie licznych imprez kulturalnych i zawodów sportowo-pożarniczych. Aktualnie jako członek honorowy czynnie wspiera działalność jednostki i służy dobrą radą młodszym kolegom.

 

JERZY JAKUBOWKI
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Jerzy Jakubowski zam. Subkowy działa w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach od 1967 r. nieprzerwanie do chwili obecnej. W jednostce pełnił liczne funkcje takie jak z-ca naczelnika, gospodarza oraz mechanika-kierowcy. Jego bogate doświadczenie i praktyka w działaniach ratowniczogaśniczych wykorzystywane jest w pracy z młodzieżą. Za duże zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony ppoż. w 2007 r. został odznaczony Złotym Znakiem Związku Pożarnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

LUDWIK STANGENBERG
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Ludwik Stangenberg zam. Subkowy działa w ochotniczym pożarnictwie na terenie gminy Subkowy od 1965 r. nieprzerwanie do chwili obecnej jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach. W chwili gdy pełnił funkcję Prezesa OSP Subkowy jednostka została zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt ppoż. Ponadto Pan Ludwik Stangenberg w latach 1979-1983 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP i kierował prawidłowym funkcjonowaniem OSP na terenie gminy Subkowy. Aktualnie w OSP Subkowy działa jako członek honorowy i chętnie służy dobrą radą młodszym strażakom.

 

LEON MOKWA
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Leon Mokwa zam. Subkowy działa społecznie w ochotniczym pożarnictwie na terenie gminy Subkowy od 1965 r. jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach. W długoletniej działalności w swojej jednostce pełnił funkcję naczelnika oraz skarbnika, którą pełni do chwili obecnej. Za jego sprawą jednostka OSP-Subkowy w 1999 r. włączona została w sieć Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Za duże zaangażowanie społeczne w pracy na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa odznaczony został licznymi odznaczeniami związkowymi.

 

JAN SZREDER
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Jan Szreder zam. Brzuśce społeczną pracę na rzecz ochrony ppoż w gminie Subkowy rozpoczął w 1955 r. wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach, a od 1958 r. do chwili obecnej jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach. W trakcie swojej długoletniej działalności ukończył liczne kursy specjalistyczne i pełnił funkcje od strażaka poprzez skarbnika do członka zarządu OSP. W roku 1974 był jednym z inicjatorów budowy nowej strażnicy dla OSP Brzuśce w ramach podjętego czynu społecznego gdzie przepracował społecznie wiele godzin. Po przejściu na emeryturę większość wolnego czasu poświęca na prawidłowe funkcjonowanie swojej jednostki OSP.

 

ROMAN WARYAS
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Roman Waryas zam. Narkowy działal w szeregach Ochotniczej Straży Pozarnej w Narkowach od 1967 r. do 1993 r. Po reformie administracyjnej kraju jednostka OSP Narkowy została rozwiązana wskutek czego Pan Roman Waryas chcąc kontynuować pasję wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach gdzie działa aktywnie do chwili obecnej. W trakcie swojej długoletniej działalności był inicjatorem wielu przedsięwzięć takich jak budowa strażnicy w Narkowach oraz modernizacja strażnicy OSP w Subkowach. Ma duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki OSP Subkowy.

 

ANDRZEJ GRZESIAK
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Andrzej Grzesiak zam. Waćmierz działa społecznie w ochotniczym pożarnictwie na terenie gminy Subkowy od 1966 r. do chwili obecnej. W latach 1966-1993 był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Waćmierzu, w której pełnił funkcje skarbnika. Za jego sprawą w 1977 r. wybudowano nową strażnicę wraz z świetlicą. Po reformie administracyjnej kraju w 1993 r. jednostka OSP Waćmierz została rozwiązana co spowodowało, że dalszą społeczną pracę na rzecz ochrony ppoż. Pan Andrzej Grzesiak kontynuował w sąsiedniej jednostce OSP Brzuśce, w której działa do chwili obecnej jako członek honorowy.

 

STANISŁAW SZRAMKA
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Stanisław Szramka zam. Radostowo działa społecznie w ochotniczym pożarnictwie od 1960 r. kiedy wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej przy PGR Radostowo. Działał w niej nieprzerwanie do 1990 r. Po reformie administracyjnej kraju działalność zakładowych ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Subkowy została rozwiązana co spowodowało, że dh Stanisław postanowił kontynuować dalszą społeczną działalność w sąsiedniej jednostce OSP Brzuśce. Pomimo podeszłego wieku nadal czynnie uczestniczy w zbiórkach szkoleniowych oraz pracach wykonywanych na rzecz swojej jednostki.

 

MARIAN RAJEK
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Marian Rajek zam. Czatkowy gmina Tczew działa w ochotniczym pożarnictwie od 1947 r. jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach. Początki społecznej działalności w OSP to udział w licznych kursach specjalistycznych, które później wykorzystywał w szkoleniu młodszych kolegów w swojej jednostce. Jego aktywność i duże zaangażowanie społeczne miały ogromny wpływ na modernizację i rozwój jednostki OSP Brzuśce. Aktualnie Pan Marian Rajek działa jako członek honorowy i chętnie służy dobrą radą młodszym kolegom strażakom w swojej jednostce OSP.

 

WŁADYSŁAW ZIELIŃSKI
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Władysław Zieliński zam. Brzuśce działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach od 1975 r. nieprzerwanie do chwili obecnej. W latach 1976-1995 pełnił funkcję Prezesa OSP. Od początku swojej społecznej działalności na rzecz ochrony ppoż. wyróżniał się dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Jako rolnik w latach kryzysu chętnie udostępniał sprzęt transportowy na wszelkie potrzeby miejscowej jednostki OSP. Pan Władysław Zieliński ma duży udział w budowie nowej strażnicy i prawidłowym działaniu jednostki OSP Brzuśce. Aktualnie pełni honorowo funkcję Prezesa OSP i chętnie uczestniczy w życiu codziennym jednostki.

 

JÓZEF RAJEWSKI
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Józef Rajewski zam. Brzuśce działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach od 1947 r. nieprzerwanie do chwili obecnej. W swojej długoletniej działalności pełnił liczne funkcje takie jak z-ca naczelnika, skarbnika, gospodarza. Jako długoletni działacz miał wpływ na rozwój i modernizację jednostki oraz kształtowanie wizerunku ochotniczego pożarnictwa w gminie Subkowy. W 1974 r. był inicjatorem budowy nowej strażnicy dla potrzeb jednostki OSP Brzuśce. Aktualnie jako członek honorowy czynnie wspiera działalność swojej jednostki OSP.

 

EDWARD DRYWA
Data wyróżnienia – 31 Październik 2013 r.
Pan Edward Drywa zam. Waćmierz działał społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Waćmierzu od 1979 r. do 1993 r. Po reformie administracyjnej kraju jednostka OSP Waćmierz została rozwiązana a Pan Edward Drywa postanowił kontynuować dalszą działalność w sąsiedniej jednostce OSP-Brzuśce, w której działa honorowo do chwili obecnej. Za włożony wkład społeczny, trud i zaangażowanie odznaczony został licznymi odznaczeniami związkowymi.

 

ANNA TUCHOLSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Anna Tucholska jest członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów, znakomicie promuje gminę Subkowy.

 

ANTONII JABŁOŃSKI
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Antoni Jabłoński jest od 9 lat członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów. PanJabłoński działając w Zespole Subkowiaki znakomicie promuje gminę Subkowy.

 

JADWIGA CISEWSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Jadwiga Cisewska jest od chwili utworzenia członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często klasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów, znakomicie promuje gminę Subkowy.

 

JAN SZWARC
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Jan Szwarc wspólnie z bratem Tadeuszem Szwarc od lipca 1993 r. prowadzą Firmę AGROS TJ z siedzibą w Subkowach. Firma rozwija się dynamicznie. Obecnie dysponuje ośmioma punktami sprzedaży. Z początkiem 2005 roku firma otworzyła wyspecjalizowaną składnicę maszyn i ciągników rolniczych w Narkowach. Właściciele Firmy zawsze chętnie wspierają działania gminy i organizacji na niej działających oraz świadczą fachową pomoc rolnikom. Sponsorują organizowanie impres charytatywnych, wspomagają działalność Fundacji Uśmiech Dziecka, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy, finansowo wspierają działalność Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Subkowach. Nigdy nie odmawiają pomocy materialnej oraz niematerialnej. Swoimi działaniami zawsze promują gminę Subkowy.

 

GABRIELA KAMIŃSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Gabriela Kamińska pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej od 1 listopada 1973 r. Na przestrzeni lat Jej praca przyczyniła się do upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Subkowy poprzez różnorodne formy pracy z książką i czytelnikiem. Dzięki umiejętnościom pozyskiwania środków zewnętrznych stale poszerza księgozbiór biblioteczny oraz prowadzi działalność kulturalno-oświatową wśród czytelników i nie tylko. Organizuje spotkania z ludźmi i prowadzi pogadanki na temat kultury, np. o kulturze wsi i zwyczajach kociewskich związanych ze świętami. Biblioteka pod rządami Pani Gabrieli Kamińskiej w miarę możliwości oraz posiadanych środków budżetowych realizuje wszystkie aspekty pracy informacyjnej i kulturalno-oświatowej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających za zadanie poprawę obsługi czytelników tj. od 2011 r. w Programie Rozwoju Bibliotek, od 2012 r. w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” oraz od 2013 r. w „Orange dla bibliotek”. Pani Gabriela Kamińska wykazuje się zaangażowaniem i kreatywnością oraz otwartością na potrzeby czytelników.

 

KRYSTYNA KŁOS
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Krystyna Kłos jest członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów, znakomicie promuje gminę Subkowy.

 

KRYSTYNA SIELSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Krystyna Sielska jest od chwili utworzenia członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów. Pani Tucholska działając w Zespole Subkowiaki znakomicie promuje gminę Subkowy. Pani Sielska jest również aktywnym członkiem Klubu Seniora Radość w Subkowach.

 

MARCELI KWIATEK
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Marceli Kwiatek funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy pełni od 01.09.1991 r. a od 01.09.2007 r. Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy. Oprócz kierowania bieżącą działalnością szkoły, Pan Marceli Kwiatek czuwa nad realizacją wielu projektów służących rozwojowi aktywności i zainteresowań uczniów oraz pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. Są to w szczególności: „Szkoła bez przemocy”, „Uczniowie z klasą”, „Działaj lokalnie”, ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych klas I-III szkół podstawowych Gminy Subkowy”. Zajmuje się też organizacją letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dba o zapewnienie zaplecza materialnego szkoły. Ważnym wydarzeniem w życiu gminy było oddanie do użytku, w roku szkolnym 2006/2007, nowych pomieszczeń szkolnych, m.in. świetlicy, stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz sali gimnastycznej.

Pan Marceli Kwiatek w sposób bezkonfliktowy organizuje współpracę z rodzicami uczniów, samorządem gminnym oraz środowiskiem lokalnym. Jest organizatorem imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują organizowane koncerty i działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Matki, uroczystość pasowania na ucznia czy uroczyste zakończenie nauki w szkole uczniów VI klasy oraz dożynki gminne w 2013 r. Aktywnie współpracuje z Domem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Subkowach. Współdziała z Caritas Diecezji Pelplińskiej i dwiema parafiami w obwodzie szkoły na rzecz rodzin wymagających opieki i wsparcia. W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych aktywnie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Tczewie i Ochotniczą Strażą Pożarną.

 

STANISŁAW MICHNA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Stanisław Michna jest jednym z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy. Od początku istnienia Stowarzyszenia pełni w nim funkcję prezesa angażując każdą wolną chwilę w celu pozyskiwania sponsorów oraz organizowania życia sportowego w Stowarzyszeniu. Efektem Jego zaangażowania na chwilę obecną jest udział 5 drużyn w piłkarskich w rozgrywkach ligowych, dzięki czemu gmina Subkowy promowana jest na obszarze całego województwa pomorskiego jako samorząd przyjazny rozwojowi tej formy aktywności fizycznej. Pan Stanisław Michna wykonywane czynności pełni społecznie.

 

JÓZEF PUCZYŃSKI
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Józef Puczyński od początku istnienia samorządu powiatowego zasiada w Radzie Powiatu a w minionej kadencji pełnił funkcję Starosty Powiatu Tczewskiego. Swoją postawą zawsze okazywał wielki szacunek i sympatię dla mieszkańców Gminy Subkowy, w sposób szczególny dla rolników. Z jego inicjatywy zorganizowane zostały; Forum Rolników Powiatu Tczewskiego, oraz Forum Sołtysów, w których aktywnie uczestniczyli mieszkańcy gminy Subkowy. W roku 2014 przy jego osobistym zaangażowaniu w Subkowach zorganizowane zostały Dożynki Powiatowo Gminne, które w historii gminy zapiszą się jako największa impreza plenerowa. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w poprawę stanu nawierzchni dróg oraz chodników znacząco wzrósł stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Subkowy.

 

RENATA JABŁOŃSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Renata Jabłońska jest od 9 lat członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów. Pani Jabłońska działając w Zespole Subkowiaki znakomicie promuje gminę Subkowy.

 

ALICJA SŁYSZEWSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Alicja Słyszewska od 1990 roku związana jest z gminą Subkowy. W tym czasie pełniła funkcję Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Subkowach a po reorganizacji placówki w dalszym ciągu pracuje tam jako nauczycielka . Zawsze potrafi godzić życie osobiste z pracą społeczną w wielu organizacjach działających na terenie gminy. Pani Słyszewska jest bardzo zaangażowana w krzewienie folkloru kociewskiego na terenie gminy i regionu. Jest organizatorką seminariów i autorką szeregu publikacji o tematyce regionalnej a także inspiratorką i organizatorką cieszącego się co raz większą popularnością Jarmarku Cysterskiego. Jako dyrektor przedszkola szczególny nacisk kładła na krzewienie tradycji regionalnych wśród dzieci. Pani Alicja Słyszewska od kilkunastu lat prowadzi zespół folklorystyczny Subkowiaki, który uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym, bardzo często klasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów, znakomicie promuje gminę Subkowy.

 

WIESŁAW SPADIK
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Wiesław Spadik pełni funkcję Prezesa Klubu Piłkarskiego Świt Radostowo. Przez ten czas dał się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w rozwój piłki nożnej na terenie swojej miejscowości. Pan Wiesław Spadik nie szczędzi czasu dla załatwiania spraw, pozyskiwania sponsorów oraz organizowania pracy w celu prawidłowego funkcjonowania klubu piłkarskiego, któremu przewodniczy. Drużyna KP Świt Radostowo uczestnicząc w rozgrywkach klasy A POZPN w Gdańsku przyczynia się do promocji gminy Subkowy poza jej granicami.

 

DOMINIK SZUPRYCZŃSKI
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Dominik Szupryczyński od roku 2005 jest nauczycielem historii w Zespole Szkół w Subkowach. W tym okresie dał się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w sprawy społeczności gminy Subkowy. Jest inspiratorem szeregu działań mających pozytywny wpływ na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W sposób skuteczny zabiega o pozyskiwanie środków zewnętrznych na pokrycie kosztów organizowanych przez siebie imprez. Dzięki jego zaangażowaniu w gminie Subkowy zorganizowany został XXIX Wojewódzki Zlot SKKT PTTK. Pan Szupryczyński jest inspiratorem oraz współwykonawcą działań w ramach projektu „ 25 Sobków na 25 lat Wolności” . Jego działania są wzorem do naśladowania nie tylko dla dzieci i młodzieży ale również dla dorosłych.

 

TADEUSZ SZWARC
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pan Tadeusz Szwarc wspólnie z bratem Janem Szwarc od lipca 1993 r. prowadzą Firmę AGROS TJ z siedzibą w Subkowach. Firma rozwija się dynamicznie. Obecnie dysponuje ośmioma punktami sprzedaży. Z początkiem 2005 roku firma otworzyła wyspecjalizowaną składnicę maszyn i ciągników rolniczych w Narkowach. Właściciele Firmy zawsze chętnie wspierają działania gminy i organizacji na niej działających oraz świadczą fachową pomoc rolnikom. Sponsorują organizowanie impres charytatywnych, wspomagają działalność Fundacji Uśmiech Dziecka, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy, finansowo wspierają działalność Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Subkowach. Nigdy nie odmawiają pomocy materialnej oraz niematerialnej. Swoimi działaniami zawsze promują gminę Subkowy.

 

TERESA TUCHOLSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Teresa Tucholska jest od chwili utworzenia członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów. Pani Tucholska działając w Zespole Subkowiaki znakomicie promuje gminę Subkowy. Pani Tucholska jest również aktywnym członkiem Klubu Seniora Radość w Subkowach.

 

WERONIKA JAKUSCH - GOSTOMSKA
Data wyróżnienia – 6 listopad 2014 r.
Pani Weronika Jakusch - Gostomska od chwili utworzenia jest członkiem zespołu regionalnego Subkowiaki, który od XV lat aktywnie działając na terenie gminy Subkowy kultywuje tradycje regionalne Kociewia. Zespół regionalny Subkowiaki, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym bardzo często plasując się wśród laureatów różnego rodzaju przeglądów, znakomicie promuje gminę Subkowy. Pani Weronika Jakusch - Gostomska jest również aktywnym członkiem Klubu Seniora radość w Subkowach

 

BOGDAN ZALEWSKI
Data wyróżnienia 1 września 2016 r.
Pan Bogdan Zalewski jest członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarną w Brzuścach od 1990 r. Corocznie wspiera finansowo jednostkę OSP Brzuśce w zakupie nowoczesnego sprzętu przeciwpożarowego, który sprawia, że działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone są skuteczniej. Niezależnie od tego Pan Bogdan Zalewski wspiera też liczne imprezy kulturalne organizowane przez OSP. Dobroczynność Pana Bogdana Zalewskiego to nie tylko wspieranie OSP, ale również klubów piłkarskich z Subków i Radostowa. Wykonuje społecznie liczne usługi dla szkół i środowisk kulturalnych naszej gminie.

 

WACŁAW GRABOWSKI
Data wyróżnienia 1 września 2016 r.
Pan Wacław Grabowski działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach od 1987 r. jako członek wspierający. W swojej długoletniej działalności dał się poznać jako wspaniały człowiek, który rozumie co to działalność społeczna i wie, że należy ją wspierać. Corocznie udziela jednostce OSP Brzuśce wsparcia finansowego na zakup sprzętu ppoż. oraz na działalność kulturalną. W 2015 r.Pan Wacław Grabowski był inicjatorem ufundowania sztandaru dla jednostki OSP Brzuśce. Aktualnie Pan Wacław Grabowski jako członek Komitetu Fundacji Sztandaru aktywnie uczestniczy w gromadzeniu środków na ten cel. Pan Wacław Grabowski zasługuje na uhonorowanie medalem "Za zasługi dla gminy Subkowy".

 

ANDRZEJ GRABOWSKI
Data wyróżnienia 1 września 2016 r.
Pan Andrzej Grabowski działa społecznie w ochotniczym pożarnictwie na terenie gminy Subkowy od 1972 r. Po reformie administracyjnej kraju działalność zakładowych OSP została rozwiązana co spowodowało, że postanowił kontynuować dalszą społeczną działalność i zarazem pasję w sąsiedniej jednostce OSP Brzuśce, w której działa do chwili obecnej. Jego bogate doświadczenie i praktyka w działaniach ratowniczo-gaśniczych wykorzystywana jest w szkoleniu młodszych kolegów. Pan Andrzej Grabowski to wzorowy strażak, który aktywnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz OSP. Pan Andrzej Grabowski w pełni zasługuje na uhonorowanie medalem "Za zasługi dla gminy Subkowy".

 

HUBERT SKOCZYLAS
Data wyróżnienia 1 września 2016 r.
Pan Hubert Skoczylas działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach od 1966 r. nieprzerwanie do chwili obecnej. W trakcie swojej długoletniej społecznej działalności dał się poznać jako dobry strażak i inicjator takich przedsięwzięć jak budowa nowej strażnicy czy organizowanie licznych imprez kulturalnych, czynienia starań w poszukiwaniu dodatkowych środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu ppoż. Jego niestrudzona działalnoś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-22
Data publikacji:2015-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9995